ცხვირამწე ევაკუატორი

ცხვირამწე ევაკუატორი გამოიყენება ავტომობილის  განსაკუთრებული დაზიანების შემთვევაში რათა დატვირთვა ჩამოტვირტვის პროცესში არ მოხდეს მისი დამათებითი დაზიანება , კერძოდ:

ავტომობილის საბურავის გამოვარდნის, საბურავის მოტეხვის, სავალი ნაწილის მწყობრიდან გამოსვლის შემთვევაში, როდესაც გადასაყვან ავტომობილს არ შეუძლია პლატფორმიან ევაკუატორზე აგორება ჩამოგორება. 

ტარიფების კალკულატორი
ინსტრუქცია: ტარიფის დასათვლელად მაუსის საშუალებით სასვით რუკაზე მარშუტის საწყისი და საბოლოო წერტილები.
დამითვალე
დისტანცია: 250კმ
ფასი: 250 + გამოძახ. საფასური
ტარიფი: ქალაქ თბილისი და მიმდებარე ტერიტორიები