3,5 ტონიდან 6 ტონამდე ავტომობილების გადაზიდვა

კომპანია გთავაზობთ აგრეთვე 3,5 ტონიდან 6 ტონამდე ავტომობილების გადაზიდვას საქარტელოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ევაკუატორით.

ტარიფების კალკულატორი
ინსტრუქცია: ტარიფის დასათვლელად მაუსის საშუალებით სასვით რუკაზე მარშუტის საწყისი და საბოლოო წერტილები.
დამითვალე
დისტანცია: 250კმ
ფასი: 250 + გამოძახ. საფასური
ტარიფი: ქალაქ თბილისი და მიმდებარე ტერიტორიები